Scrisoarea I de Mihai Eminescu

January 16th, 2017

00:0000:00

Recită: Dana Andreea Nigrim

Mihai Eminescu

Scrisoarea I

Translated in english

Când cu gene ostenite sara suflu-n lumânare,
Doar ceasornicul urmează lung-a timpului cărare,
Căci perdelele-ntr-o parte când le dai, şi în odaie
Luna varsă peste toate voluptoasa ei văpaie,
Ea din noaptea amintirii o vecie-ntreagă scoate
De dureri, pe care însă le simţim ca-n vis pe toate.

Lună tu, stăpân-a mării, pe a lumii boltă luneci
Şi gândirilor dând viaţă, suferinţele întuneci;
Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară,
Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de izvoară!
Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate,
Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate!
Câte ţărmuri înflorite, ce palate şi cetăţi,
Străbătute de-al tău farmec ţie singură-ţi arăţi!
Şi în câte mii de case lin pătruns-ai prin fereşti,
Câte frunţi pline de gânduri, gânditoare le priveşti!
Vezi pe-un rege ce-mpânzeşte globu-n planuri pe un veac,
Când la ziua cea de mâine abia cuget-un sărac...
Deşi trepte osebite le-au ieşit din urna sorţii,
Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii;
La acelaşi şir de patimi deopotrivă fiind robi,
Fie slabi, fie puternici, fie genii ori neghiobi!
Unul caută-n oglindă de-şi buclează al său păr,
Altul caută în lume şi în vreme adevăr,
De pe galbenele file el adună mii de coji,
A lor nume trecătoare le însamnă pe răboj;
Iară altu-mparte lumea de pe scândura tărăbii,
Socotind cât aur marea poartă-n negrele-i corăbii.
Iar colo bătrânul dascăl, cu-a lui haină roasă-n coate,
Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate
Şi de frig la piept şi-ncheie tremurând halatul vechi,
Îşi înfundă gâtu-n guler şi bumbacul în urechi;
Uscăţiv aşa cum este, gârbovit şi de nimic,
Universul fără margini e în degetul lui mic,
Căci sub fruntea-i viitorul şi trecutul se încheagă,
Noaptea-adânc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă;
Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr
Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr.

Pe când luna străluceşte peste-a tomurilor bracuri,
Într-o clipă-l poartă gândul îndărăt cu mii de veacuri,
La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,
Când nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns...
Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns.
Fu prăpastie? genune? Fu noian întins de apă?
N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă,
Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,
Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază.
Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface,
Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace!...
Dar deodat-un punct se mişcă... cel întâi şi singur. Iată-l
Cum din chaos face mumă, iară el devine Tatăl!...
Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii,
E stăpânul fără margini peste marginile lumii...
De-atunci negura eternă se desface în făşii,
De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii...
De atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute
Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute
Şi în roiuri luminoase izvorând din infinit,
Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit.
Iar în lumea asta mare, noi copii ai lumii mici,
Facem pe pământul nostru muşunoaie de furnici;
Microscopice popoare, regi, oşteni şi învăţaţi
Ne succedem generaţii şi ne credem minunaţi;
Muşti de-o zi pe-o lume mică de se măsură cu cotul,
În acea nemărginire ne-nvârtim uitând cu totul
Cum că lumea asta-ntreagă e o clipă suspendată,
Că-ndărătu-i şi-nainte-i întuneric se arată.
Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze,
Mii de fire viorie ce cu raza încetează,
Astfel, într-a veciniciei noapte pururea adâncă,
Avem clipa, avem raza, care tot mai ţine încă...
Cum s-o stinge, totul piere, ca o umbră-n întuneric,
Căci e vis al nefiinţei universul cel himeric...

În prezent cugetătorul nu-şi opreşte a sa minte,
Ci-ntr-o clipă gându-l duce mii de veacuri înainte;
Soarele, ce azi e mândru, el îl vede trist şi roş
Cum se-nchide ca o rană printre nori întunecoşi,
Cum planeţii toţi îngheaţă şi s-azvârl rebeli în spaţ'
Ei, din frânele luminii şi ai soarelui scăpaţi;
Iar catapeteasma lumii în adânc s-au înnegrit,
Ca şi frunzele de toamnă toate stelele-au pierit;
Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine vecinicie,
Căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie,
Şi în noaptea nefiinţii totul cade, totul tace,
Căci în sine împăcată reîncep-eterna pace...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Începând la talpa însăşi a mulţimii omeneşti
Şi suind în susul scării pân' la frunţile crăieşti,
De a vieţii lor enigmă îi vedem pe toţi munciţi,
Făr-a şti să spunem care ar fi mai nenorociţi...
Unul e în toţi, tot astfel precum una e în toate,
De asupra tuturora se ridică cine poate,
Pe când alţii stând în umbră şi cu inima smerită
Neştiuţi se pierd în taină ca şi spuma nezărită -
Ce-o să-i pese soartei oarbe ce vor ei sau ce gândesc?...
Ca şi vântu-n valuri trece peste traiul omenesc.

Fericească-l scriitorii, toată lumea recunoască-l...
Ce-o să aibă din acestea pentru el, bătrânul dascăl?
Nemurire, se va zice. Este drept că viaţa-ntreagă,
Ca şi iedera de-un arbor, de-o idee i se leagă.
"De-oi muri - îşi zice-n sine - al meu nume o să-l poarte
Secolii din gură-n gură şi l-or duce mai departe,
De a pururi, pretutindeni, în ungherul unori crieri
Şi-or găsi, cu al meu nume, adăpost a mele scrieri!"
O, sărmane! ţii tu minte câte-n lume-ai auzit,
Ce-ţi trecu pe dinainte, câte singur ai vorbit?
Prea puţin. De ici, de colo de imagine-o făşie,
Vre o umbră de gândire, ori un petec de hârtie;
Şi când propria ta viaţă singur n-o ştii pe de rost,
O să-şi bată alţii capul s-o pătrunză cum a fost?
Poate vrun pedant cu ochii cei verzui, peste un veac,
Printre tomuri brăcuite aşezat şi el, un brac,
Aticismul limbii tale o să-l pună la cântari,
Colbul ridicat din carte-ţi l-o sufla din ochelari
Şi te-o strânge-n două şiruri, aşezându-te la coadă,
În vro notă prizărită sub o pagină neroadă.
Poţi zidi o lume-ntreagă, poţi s-o sfarămi... orice-ai spune,
Peste toate o lopată de ţărână se depune.
Mâna care-au dorit sceptrul universului şi gânduri
Ce-au cuprins tot universul încap bine-n patru scânduri...
Or să vie pe-a ta urmă în convoi de-nmormântare,
Splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare...
Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel,
Nu slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el
Sub a numelui tău umbră. Iată tot ce te aşteaptă.
Ba să vezi... posteritatea este încă şi mai dreaptă.

Neputând să te ajungă, crezi c-or vrea să te admire?
Ei vor aplauda desigur biografia subţire
Care s-o-ncerca s-arate că n-ai fost vrun lucru mare,
C-ai fost om cum sunt şi dânşii... Măgulit e fiecare
Că n-ai fost mai mult ca dânsul. Şi prostatecele nări
Şi le umflă orişicine în savante adunări
Când de tine se vorbeşte. S-a-nţeles de mai nainte
C-o ironică grimasă să te laude-n cuvinte.
Astfel încăput pe mâna a oricărui, te va drege,
Rele-or zice că sunt toate câte nu vor înţelege...
Dar afară de acestea, vor căta vieţii tale
Să-i găsească pete multe, răutăţi şi mici scandale -
Astea toate te apropie de dânşii... Nu lumina
Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi vina,
Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt
Într-un mod fatal legate de o mână de pământ;
Toate micile mizerii unui suflet chinuit
Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Între ziduri, printre arbori ce se scutură de floare,
Cum revarsă luna plină liniştita ei splendoare!
Şi din noaptea amintirii mii de doruri ea ne scoate;
Amorţită li-i durerea, le simţim ca-n vis pe toate,
Căci în propria-ne lume ea deschide poarta-ntrării
Şi ridică mii de umbre după stinsul lumânării...
Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară,
Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de izvoară!
Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate,
Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate,
Şi pe toţi ce-n astă lume sunt supuşi puterii sorţii
Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii!

http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/scrisoarea1.php

Sonnet no123 by William Shakespeare

May 31st, 2016

00:0000:00

Reading: Dana Andreea Nigrim

Music: Radu Palade

No! Time, thou shalt not boast that I do change:
Thy pyramids built up with newer might
To me are nothing novel, nothing strange;
They are but dressings of a former sight.
Our dates are brief, and therefore we admire
What thou dost foist upon us that is old;
And rather make them born to our desire, 
Than think that we before have heard them told.
Thy registers and thee I both defy,
Not wondering at the present nor the past,
For thy records and what we see doth lie,
Made more or less by thy continual haste.
   This I do vow and this shall ever be;
   I will be true, despite thy scythe and thee.

“Fear no more the heat of the sun” by W.Shakespeare

May 31st, 2016

00:0000:00

Reading: Dana Andreea Nigrim


Music from : 
The Beggar's Opera: Original Songs & Airs - Patrizia Kwella / Paul Elliott / The Broadside Band / Jeremy Barlow

Fear no more the heat o’ the sun, 
Nor the furious winter’s rages; 
Thou thy worldly task hast done, 
Home art gone, and ta’en thy wages; 
Golden lads and girls all must,

As chimney-sweepers, come to dust. 
Fear no more the frown o’ the great, 
Thou art past the tyrant’s stroke; 
Care no more to clothe and eat; 
To thee the reed is as the oak:

The sceptre, learning, physic, must 
All follow this, and come to dust. 
Fear no more the lightning-flash, 
Nor the all-dreaded thunder-stone; 
Fear not slander, censure rash; 
Thou hast finish’d joy and moan: 
All lovers young, all lovers must 
Consign to thee, and come to dust. 
No exorciser harm thee! 
Nor no witchcraft charm thee!

Ghost unlaid forbear thee! 
Nothing ill come near thee! 
Quiet consummation have; 
And renownèd be thy grave!

“Cu mâine zilele-ti adaogi” de Mihai Eminescu

January 23rd, 2016

00:0000:00

“Luceafarul” de Mihai Eminescu

January 22nd, 2015

00:0000:00
Recita:  Dana Andreea Nigrim

See att Romanian Voice website:
Tradus în limba italiana:
Share | Comments | Download

“Iarna pe ulita” de George Cosbuc

December 11th, 2012

00:0000:00

Recita:  Dana Andreea Nigrim

 Videoclip: Share | Comments | Download

“Din noaptea…” de Mihai Eminescu

May 6th, 2012

00:0000:00

Recita:   Dana Andreea Nigrim

"Din noaptea.." de Mihai Eminescu (Text) on Romanian Voice

Mihai Eminescu- Poezii on Romanian Voice


Din noaptea...

Din noaptea vecinicei uitări În care toate curg, A vieţii noastre dezmierdări Şi raze din amurg,

De unde nu mai străbătu Nimic din ce-au apus - Aş vrea odată-n viaţă tu Să te înalţi în sus.

Şi dacă ochii ce-am iubit N-or fi de raze plini, Tu mă priveşte liniştit Cu stinsele lumini.

Şi dacă glasul adorat N-o spune un cuvânt, Tot înţeleg că m-ai chemat Dincolo de mormânt.

Share | Comments | Download

“De-or trece anii” de Mihai Eminescu - VIDEOCLIP

May 6th, 2012

00:0000:00

Recita:  Dana Andreea Nigrim

Videoclip :

Picturi de Nicolae Grigorescu
 "De-or trece anii" de Mihai Eminescu(text)
 De-or trece anii...

De-or trece anii cum trecură, Ea tot mai mult îmi va plăcé, Pentru că-n toat-a ei făptură E-un "nu ştiu cum" ş-un "nu ştiu ce".

M-a fermecat cu vro scânteie Din clipa-n care ne văzum? Deşi nu e decât femeie, E totuşi altfel, "nu ştiu cum".

De-aceea una-mi este mie De ar vorbi, de ar tăcé: Dac-al ei glas e armonie, E şi-n tăcere-i "nu ştiu ce".

Astfel robit de-aceeaşi jale Petrec mereu acelaşi drum... În taina farmecelor sale E-un "nu ştiu ce" ş-un "nu ştiu cum".

Share | Comments | Download

“Din străinătate” de Mihai Eminescu

May 5th, 2012

00:0000:00

Recita:  Dana Andreea Nigrim

 MIHAI EMINESCU Eminescu on Romanian voice

Din străinătate

Când tot se-nveseleşte, când toţi aci se-ncântă, Când toţi îşi au plăcerea şi zile fără nori, Un suflet numai plânge, în doru-i se avântă L-a patriei dulci plaiuri, la câmpii-i râzători.

Şi inima aceea, ce geme de durere, Şi sufletul acela, ce cântă amorţit, E inima mea tristă, ce n-are mângâiere, E sufletu-mi, ce arde de dor nemărginit.

Aş vrea să văd acuma natala mea vâlcioară Scăldată în cristalul pârăului de-argint, Să văd ce eu atâta iubeam odinioară: A codrului tenebră, poetic labirint;

Să mai salut o dată colibele din vale, Dorminde cu un aer de pace, liniştiri, Ce respirau în taină plăceri mai naturale, Visări misterioase, poetice şoptiri.

Aş vrea să am o casă tăcută, mitutică, În valea mea natală, ce undula în flori, Să tot privesc la munte în sus cum se ridică, Pierzându-şi a sa frunte în negură şi nori.

Să mai privesc o dată câmpia-nfloritoare, Ce zilele-mi copile şi albe le-a ţesut, Ce auzi odată copila-mi murmurare, Ce jocurile-mi june, zburdarea mi-a văzut.

Melodica şoptire a râului, ce geme, Concertul, ce-l întoană al păsărilor cor, Cântarea în cadenţă a frunzelor, ce freme, Născur-acolo-n mine şoptiri de-un gingaş dor.

Da! Da! Aş fi ferice de-aş fi încă o dată În patria-mi iubită, în locul meu natal, Să pot a binezice cu mintea-nflăcărată Visările juniei, visări de-un ideal.

Chiar moartea, ce răspânde teroare-n omenire, Prin vinele vibrânde gheţoasele-i fiori, Acolo m-ar adoarme în dulce liniştire, În visuri fericite m-ar duce către nori.

1866, 17/29 iulie

Share | Comments | Download

“Eva” de Lucian Blaga

January 21st, 2012

00:0000:00

Lectura; Dana Andreea Nigrim 


 Videoclip:

"Eva  Când şarpele intinse Evei mărul, îi vorbi c-un glas ce răsună de printre frunze ca un clopot de argint. Dar s-a întâmplat că-i mai şopti apoi şi ceva la ureche încet, nespus de încet, ceva ce nu se spune în scripturi.  Nici Dumnezeu n-a auzit ce i-a şoptit anume cu toate că asculta şi el. Şi Eva n-a voit să-i spuna nici lui Adam. De-atunci femeia ascunde sub pleoape o taină şi-şi miscă geana parca-ar zice că ea ştie ceva, ce noi nu ştim, ce nimenea nu ştie, nici Dumnezeu chiar."
Share | Comments | Download

“Hoffnung”von Johann Christoph Friederich von Schiller

January 20th, 2012

00:0000:00

Gelesen:  Dana Andreea Nigrim

Share | Comments | Download

“L”albatros” de Charles Baudelaire

January 18th, 2012

00:0000:00

Lécture:  Dana Andreea Nigrim "L'albatros" (Les Fleurs du Mal) de Charles Baudelaire

Share | Comments | Download

“L’avertisseur” de Charles Baudelaire

January 18th, 2012

00:0000:00

Lécture:  Dana Andreea Nigrim

Share | Comments | Download

“L’Invitation au voyage” de Ch.Baudelaire - VIDEOCLIP

January 17th, 2012

00:0000:00

Lécture:  Dana Andreea Nigrim 


 >L'invitation au voyage. (Les Fleurs du Mal" de Charles Baudelaire
Share | Comments | Download

“Recueillement” de Charles Baudelaire

January 17th, 2012

00:0000:00

Lécture:  Dana Andreea Nigrim

"Recueillement" (Les Fleurs du Mal" de Charles Baudelaire

Share | Comments | Download

“Correspondances” de Charles Baudelaire

January 17th, 2012

00:0000:00

Lécture:  Dana Andreea Nigrim

Correspondances"( Les fleurs du mal) de Charles Baudelaire

Share | Comments | Download

Glossa de Mihai Eminescu (english translation)

January 16th, 2012

00:0000:00

Reading :  Dana Andreea Nigrim
 Glossa by Mihai Eminescu translated by Corneliu M. Popescu -( TEXT)

Glosse de Mihai Eminescu - traduction française (Text)

 "Glossa" de Mihai Eminescu (Poezia originala in limba româna)

 Lectura : Dana Andreea Nigrim
Share | Comments | Download

“Glossa” de Mihai Eminescu - VIDEOCLIP

January 16th, 2012

00:0000:00

Recita:  Dana Andreea Nigrim

 "Glossa"(text original ) 
Share | Comments | Download

“Peste vârfuri” de Mihai Eminescu

January 16th, 2012

00:0000:00

Recita:   Dana Andreea Nigrim

"Peste vârfuri" de Mihai Eminescu

Peste vârfuri

Peste vârfuri trece lună, Codru-şi bate frunza lin, Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună.

Mai departe, mai departe, Mai încet, tot mai încet, Sufletu-mi nemângâiet Îndulcind cu dor de moarte.

De ce taci, când fermecată Inima-mi spre tine-ntorn? Mai suna-vei, dulce corn, Pentru mine vre odată?

Share | Comments | Download

“To the star” by Mihai Eminescu ( “La steaua”)

January 14th, 2012

00:0000:00

Reading:  Dana Andreea Nigrim

"La steaua" (poezia originala în limba româna-recita Dana Andrea Nigrim

"To the star"("La steaua") by Mihai Eminescu, -text

translation Corneliu M. Popescu

TO THE STAR by Mihai Eminescu

So far it is athwart the blue To where yon star appears, That for its light to reach our view Has needed thousand years.

Maybe that ages gone it shed Its glow, then languished in the skies, Yet only now its rays have sped Their journey to our eyes.

The icon of the star that died Slowly the vault ascended; Time was ere it could first be spied, We see now what is ended.

So is it when our love's aspire Is hid beneath night's bowl, The gleam of its extinguished fire Enkindles yet our soul.

English version by Corneliu M. Popescu

LA STEAUA

de Mihai Eminescu

La steaua care-a rasarit 

E-o cale-atât de lunga, 

Ca mii de ani i-au trebuit 

Luminii sa ne-ajunga.

Poate de mult s-a stins în drum

 În departari albastre,

 Iar raza ei abia acum 

Luci vederii noastre.

Icoana stelei ce-a murit

 Încet pe cer se suie; 

Era pe când nu s-a zarit, 

Azi o vedem, si nu e.

Tot astfel când al nostru dor 

Pieri în noapte-adânca, 

Lumina stinsului amor 

Ne urmareste înca.

(1886, 1 decembrie)

Share | Comments | Download

“Pan cânta” de Lucian Blaga

September 20th, 2011

00:0000:00

Recita:  Dana Andreea Nigrim

Share | Comments | Download

“Nähe des geliebten” von Johann Wolfgang von Goethe

September 14th, 2011

00:0000:00

Gelesen :  Dana Andreea Nigrim

"Nähe des geliebten" von Johann Wolfgang von Goethe

I think yours, if I am the sun shimmer Radiates from the sea; I think of you when the moon Flicker Sources in paints

I see you when on the distant roads The dust rises; In the dead of night, when on the narrow strips The wanderer quakes.

I hear you, if there with a dull noise The wave is rising. In the quiet grove I go often to listen, If everything is silent.

I am with thee, thou art no matter how distant, You're close to me! The sun drops, soon I shine the stars. Oh, you'd be there!

Share | Comments | Download

“Cu mâine zilele-ti adaogi” de Mihai Eminescu

August 24th, 2011

00:0000:00

Recita:     Dana Andreea Nigrim

"WITH LIFE'S TOMORROW TIME YOU GRASP"  -translated by Corneliu M. Popescu

Share | Comments | Download

“Floare-albastra” de Mihai Eminescu

August 18th, 2011

00:0000:00

Recita:  Dana Andreea Nigrim


 

"Floare albastra" (english version by Cornel M. Popescu]

Share | Comments | Download

“La mijloc de codru” de Mihai Eminescu

August 18th, 2011

00:0000:00

Recita:  Dana Andreea Nigrim

"La mijloc de codru" - (english translation by Corneliu M. Popescu)

Share | Comments | Download

“Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” de Lucian Blaga

August 14th, 2011

00:0000:00

Recita:  Dana Andreea Nigrim

Version française de Jean Poncet

Share | Comments | Download

“Dorul” de Lucian Blaga

August 11th, 2011

00:0000:00

Recita:  Dana Andreea Nigrim

Share | Comments | Download

“Melancolie” de Lucian Blaga

August 11th, 2011

00:0000:00

Recita:  Dana Andreea Nigrim

Share | Comments | Download

“Izvorul noptii” de Lucian Blaga

August 11th, 2011

00:0000:00

Recita:  Dana Andreea Nigrim

Share | Comments | Download

“Vreau sa joc” de Lucian Blaga

August 11th, 2011

00:0000:00

Recita:  Dana Andreea Nigrim

"I want to dance" translated from romanian by Loredana Tiron-Pandit

Share | Comments | Download

- Older Posts »