Scrisoarea I de Mihai Eminescu

January 16th, 2017

00:0000:00

Recită: Dana Andreea Nigrim

Mihai Eminescu

Scrisoarea I

Translated in english

Când cu gene ostenite sara suflu-n lumânare,
Doar ceasornicul urmează lung-a timpului cărare,
Căci perdelele-ntr-o parte când le dai, şi în odaie
Luna varsă peste toate voluptoasa ei văpaie,
Ea din noaptea amintirii o vecie-ntreagă scoate
De dureri, pe care însă le simţim ca-n vis pe toate.

Lună tu, stăpân-a mării, pe a lumii boltă luneci
Şi gândirilor dând viaţă, suferinţele întuneci;
Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară,
Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de izvoară!
Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate,
Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate!
Câte ţărmuri înflorite, ce palate şi cetăţi,
Străbătute de-al tău farmec ţie singură-ţi arăţi!
Şi în câte mii de case lin pătruns-ai prin fereşti,
Câte frunţi pline de gânduri, gânditoare le priveşti!
Vezi pe-un rege ce-mpânzeşte globu-n planuri pe un veac,
Când la ziua cea de mâine abia cuget-un sărac...
Deşi trepte osebite le-au ieşit din urna sorţii,
Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii;
La acelaşi şir de patimi deopotrivă fiind robi,
Fie slabi, fie puternici, fie genii ori neghiobi!
Unul caută-n oglindă de-şi buclează al său păr,
Altul caută în lume şi în vreme adevăr,
De pe galbenele file el adună mii de coji,
A lor nume trecătoare le însamnă pe răboj;
Iară altu-mparte lumea de pe scândura tărăbii,
Socotind cât aur marea poartă-n negrele-i corăbii.
Iar colo bătrânul dascăl, cu-a lui haină roasă-n coate,
Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate
Şi de frig la piept şi-ncheie tremurând halatul vechi,
Îşi înfundă gâtu-n guler şi bumbacul în urechi;
Uscăţiv aşa cum este, gârbovit şi de nimic,
Universul fără margini e în degetul lui mic,
Căci sub fruntea-i viitorul şi trecutul se încheagă,
Noaptea-adânc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă;
Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr
Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr.

Pe când luna străluceşte peste-a tomurilor bracuri,
Într-o clipă-l poartă gândul îndărăt cu mii de veacuri,
La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,
Când nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns...
Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns.
Fu prăpastie? genune? Fu noian întins de apă?
N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă,
Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,
Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază.
Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface,
Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace!...
Dar deodat-un punct se mişcă... cel întâi şi singur. Iată-l
Cum din chaos face mumă, iară el devine Tatăl!...
Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii,
E stăpânul fără margini peste marginile lumii...
De-atunci negura eternă se desface în făşii,
De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii...
De atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute
Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute
Şi în roiuri luminoase izvorând din infinit,
Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit.
Iar în lumea asta mare, noi copii ai lumii mici,
Facem pe pământul nostru muşunoaie de furnici;
Microscopice popoare, regi, oşteni şi învăţaţi
Ne succedem generaţii şi ne credem minunaţi;
Muşti de-o zi pe-o lume mică de se măsură cu cotul,
În acea nemărginire ne-nvârtim uitând cu totul
Cum că lumea asta-ntreagă e o clipă suspendată,
Că-ndărătu-i şi-nainte-i întuneric se arată.
Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze,
Mii de fire viorie ce cu raza încetează,
Astfel, într-a veciniciei noapte pururea adâncă,
Avem clipa, avem raza, care tot mai ţine încă...
Cum s-o stinge, totul piere, ca o umbră-n întuneric,
Căci e vis al nefiinţei universul cel himeric...

În prezent cugetătorul nu-şi opreşte a sa minte,
Ci-ntr-o clipă gându-l duce mii de veacuri înainte;
Soarele, ce azi e mândru, el îl vede trist şi roş
Cum se-nchide ca o rană printre nori întunecoşi,
Cum planeţii toţi îngheaţă şi s-azvârl rebeli în spaţ'
Ei, din frânele luminii şi ai soarelui scăpaţi;
Iar catapeteasma lumii în adânc s-au înnegrit,
Ca şi frunzele de toamnă toate stelele-au pierit;
Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine vecinicie,
Căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie,
Şi în noaptea nefiinţii totul cade, totul tace,
Căci în sine împăcată reîncep-eterna pace...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Începând la talpa însăşi a mulţimii omeneşti
Şi suind în susul scării pân' la frunţile crăieşti,
De a vieţii lor enigmă îi vedem pe toţi munciţi,
Făr-a şti să spunem care ar fi mai nenorociţi...
Unul e în toţi, tot astfel precum una e în toate,
De asupra tuturora se ridică cine poate,
Pe când alţii stând în umbră şi cu inima smerită
Neştiuţi se pierd în taină ca şi spuma nezărită -
Ce-o să-i pese soartei oarbe ce vor ei sau ce gândesc?...
Ca şi vântu-n valuri trece peste traiul omenesc.

Fericească-l scriitorii, toată lumea recunoască-l...
Ce-o să aibă din acestea pentru el, bătrânul dascăl?
Nemurire, se va zice. Este drept că viaţa-ntreagă,
Ca şi iedera de-un arbor, de-o idee i se leagă.
"De-oi muri - îşi zice-n sine - al meu nume o să-l poarte
Secolii din gură-n gură şi l-or duce mai departe,
De a pururi, pretutindeni, în ungherul unori crieri
Şi-or găsi, cu al meu nume, adăpost a mele scrieri!"
O, sărmane! ţii tu minte câte-n lume-ai auzit,
Ce-ţi trecu pe dinainte, câte singur ai vorbit?
Prea puţin. De ici, de colo de imagine-o făşie,
Vre o umbră de gândire, ori un petec de hârtie;
Şi când propria ta viaţă singur n-o ştii pe de rost,
O să-şi bată alţii capul s-o pătrunză cum a fost?
Poate vrun pedant cu ochii cei verzui, peste un veac,
Printre tomuri brăcuite aşezat şi el, un brac,
Aticismul limbii tale o să-l pună la cântari,
Colbul ridicat din carte-ţi l-o sufla din ochelari
Şi te-o strânge-n două şiruri, aşezându-te la coadă,
În vro notă prizărită sub o pagină neroadă.
Poţi zidi o lume-ntreagă, poţi s-o sfarămi... orice-ai spune,
Peste toate o lopată de ţărână se depune.
Mâna care-au dorit sceptrul universului şi gânduri
Ce-au cuprins tot universul încap bine-n patru scânduri...
Or să vie pe-a ta urmă în convoi de-nmormântare,
Splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare...
Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel,
Nu slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el
Sub a numelui tău umbră. Iată tot ce te aşteaptă.
Ba să vezi... posteritatea este încă şi mai dreaptă.

Neputând să te ajungă, crezi c-or vrea să te admire?
Ei vor aplauda desigur biografia subţire
Care s-o-ncerca s-arate că n-ai fost vrun lucru mare,
C-ai fost om cum sunt şi dânşii... Măgulit e fiecare
Că n-ai fost mai mult ca dânsul. Şi prostatecele nări
Şi le umflă orişicine în savante adunări
Când de tine se vorbeşte. S-a-nţeles de mai nainte
C-o ironică grimasă să te laude-n cuvinte.
Astfel încăput pe mâna a oricărui, te va drege,
Rele-or zice că sunt toate câte nu vor înţelege...
Dar afară de acestea, vor căta vieţii tale
Să-i găsească pete multe, răutăţi şi mici scandale -
Astea toate te apropie de dânşii... Nu lumina
Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi vina,
Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt
Într-un mod fatal legate de o mână de pământ;
Toate micile mizerii unui suflet chinuit
Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Între ziduri, printre arbori ce se scutură de floare,
Cum revarsă luna plină liniştita ei splendoare!
Şi din noaptea amintirii mii de doruri ea ne scoate;
Amorţită li-i durerea, le simţim ca-n vis pe toate,
Căci în propria-ne lume ea deschide poarta-ntrării
Şi ridică mii de umbre după stinsul lumânării...
Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară,
Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de izvoară!
Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate,
Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate,
Şi pe toţi ce-n astă lume sunt supuşi puterii sorţii
Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii!

http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/scrisoarea1.php

Sonnet no123 by William Shakespeare

May 31st, 2016

00:0000:00

Reading: Dana Andreea Nigrim

Music: Radu Palade

No! Time, thou shalt not boast that I do change:
Thy pyramids built up with newer might
To me are nothing novel, nothing strange;
They are but dressings of a former sight.
Our dates are brief, and therefore we admire
What thou dost foist upon us that is old;
And rather make them born to our desire, 
Than think that we before have heard them told.
Thy registers and thee I both defy,
Not wondering at the present nor the past,
For thy records and what we see doth lie,
Made more or less by thy continual haste.
   This I do vow and this shall ever be;
   I will be true, despite thy scythe and thee.

Clair de lune de Paul Verlaine

May 31st, 2016

00:0000:00

Lecture: Dana Andreea Nigrim

Musique: 
Gabriel Fauré "Clair de lune"
 
 Translated text
Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.

Tout en chantant sur le mode mineur
L'amour vainqueur et la vie opportune
Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur
Et leur chanson se mêle au clair de lune,

Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d'extase les jets d'eau,
Les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres

“Plaisir d’amour” de Jean-Pierre Clairs de Florian

July 9th, 2015

00:0000:00

Lecture: Dana Andreea Nigrim

Translated text:
 The pleasure of love lasts only a moment 
The grief of love lasts a lifetime.

I gave up everything for ungrateful Sylvia, 

She is leaving me for another lover. 
 The pleasure of love lasts only a moment, The grief of love lasts a lifetime.
 "As long as this water will run gently Towards this brook which borders the meadow,
 I will love you", Sylvia told me repeatedly.
 The water still runs, but she has changed. 
The pleasure of love lasts only a moment, The grief of love lasts a lifetime.

“Luceafarul” de Mihai Eminescu

January 22nd, 2015

00:0000:00
Recita:  Dana Andreea Nigrim

See att Romanian Voice website:
Tradus în limba italiana:
Share | Comments | Download

“If” by Rudyard Kipling

December 23rd, 2014

00:0000:00

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don't deal in lies,
Or being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise;

If you can dream—and not make dreams your master;
If you can think—and not make thoughts your aim;
If you can meet with triumph and disaster
And treat those two imposters just the same;
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build 'em up with worn-out tools;

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breath a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: "Hold on";

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings—nor lose the common touch;
If neither foes nor loving friends can hurt you;
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
And—which is more—you'll be a Man my son!"

Traducere în limba româna:
https://georgebalan.wordpress.com/category/poezii/
Share | Comments | Download

“Din străinătate” de Mihai Eminescu

May 5th, 2012

00:0000:00

Recita:  Dana Andreea Nigrim

 MIHAI EMINESCU Eminescu on Romanian voice

Din străinătate

Când tot se-nveseleşte, când toţi aci se-ncântă, Când toţi îşi au plăcerea şi zile fără nori, Un suflet numai plânge, în doru-i se avântă L-a patriei dulci plaiuri, la câmpii-i râzători.

Şi inima aceea, ce geme de durere, Şi sufletul acela, ce cântă amorţit, E inima mea tristă, ce n-are mângâiere, E sufletu-mi, ce arde de dor nemărginit.

Aş vrea să văd acuma natala mea vâlcioară Scăldată în cristalul pârăului de-argint, Să văd ce eu atâta iubeam odinioară: A codrului tenebră, poetic labirint;

Să mai salut o dată colibele din vale, Dorminde cu un aer de pace, liniştiri, Ce respirau în taină plăceri mai naturale, Visări misterioase, poetice şoptiri.

Aş vrea să am o casă tăcută, mitutică, În valea mea natală, ce undula în flori, Să tot privesc la munte în sus cum se ridică, Pierzându-şi a sa frunte în negură şi nori.

Să mai privesc o dată câmpia-nfloritoare, Ce zilele-mi copile şi albe le-a ţesut, Ce auzi odată copila-mi murmurare, Ce jocurile-mi june, zburdarea mi-a văzut.

Melodica şoptire a râului, ce geme, Concertul, ce-l întoană al păsărilor cor, Cântarea în cadenţă a frunzelor, ce freme, Născur-acolo-n mine şoptiri de-un gingaş dor.

Da! Da! Aş fi ferice de-aş fi încă o dată În patria-mi iubită, în locul meu natal, Să pot a binezice cu mintea-nflăcărată Visările juniei, visări de-un ideal.

Chiar moartea, ce răspânde teroare-n omenire, Prin vinele vibrânde gheţoasele-i fiori, Acolo m-ar adoarme în dulce liniştire, În visuri fericite m-ar duce către nori.

1866, 17/29 iulie

Share | Comments | Download

“Soir d’hiver” de Émile Nelligan

January 31st, 2012

00:0000:00

Lécture:  Dana Andreea Nigrim

Émile Nelligan

Share | Comments | Download

“Hoffnung”von Johann Christoph Friederich von Schiller

January 20th, 2012

00:0000:00

Gelesen:  Dana Andreea Nigrim

Share | Comments | Download

“L”albatros” de Charles Baudelaire

January 18th, 2012

00:0000:00

Lécture:  Dana Andreea Nigrim "L'albatros" (Les Fleurs du Mal) de Charles Baudelaire

Share | Comments | Download

“L’Invitation au voyage” de Ch.Baudelaire - VIDEOCLIP

January 17th, 2012

00:0000:00

Lécture:  Dana Andreea Nigrim 


 >L'invitation au voyage. (Les Fleurs du Mal" de Charles Baudelaire
Share | Comments | Download

“Recueillement” de Charles Baudelaire

January 17th, 2012

00:0000:00

Lécture:  Dana Andreea Nigrim

"Recueillement" (Les Fleurs du Mal" de Charles Baudelaire

Share | Comments | Download

“Correspondances” de Charles Baudelaire

January 17th, 2012

00:0000:00

Lécture:  Dana Andreea Nigrim

Correspondances"( Les fleurs du mal) de Charles Baudelaire

Share | Comments | Download

“Le berceau de la muse” de Emile Nelligan

January 10th, 2012

00:0000:00

Lécture:  Dana Andreea Nigrim

POÈMES DE L´AUTEUR

Share | Comments | Download

“Philtre de paix” de Yves Lanthier

December 17th, 2011

00:0000:00

Lécture:  Dana Andreea Nigrim

Yves Lanthier-"Philtre de Paix"

Share | Comments | Download

“Nähe des geliebten” von Johann Wolfgang von Goethe

September 14th, 2011

00:0000:00

Gelesen :  Dana Andreea Nigrim

"Nähe des geliebten" von Johann Wolfgang von Goethe

I think yours, if I am the sun shimmer Radiates from the sea; I think of you when the moon Flicker Sources in paints

I see you when on the distant roads The dust rises; In the dead of night, when on the narrow strips The wanderer quakes.

I hear you, if there with a dull noise The wave is rising. In the quiet grove I go often to listen, If everything is silent.

I am with thee, thou art no matter how distant, You're close to me! The sun drops, soon I shine the stars. Oh, you'd be there!

Share | Comments | Download

“Free love” by Rabindranath Tagore

September 14th, 2011

00:0000:00

Reading:  Dana Andreea Nigrim

"Free love" by Rabindranath Tagore

By all means they try to hold me secure who love me in this world. But it is otherwise with thy love which is greater than theirs, and thou keepest me free.

Lest I forget them they never venture to leave me alone. But day passes by after day and thou art not seen.

If I call not thee in my prayers, if I keep not thee in my heart, thy love for me still waits for my love.

Share | Comments | Download

“As if some arctic flower” by Emily Dickinson

August 14th, 2011

00:0000:00

Reading: Dana Andreea Nigrim

"As if some arctic flower" by Emily Dickinson

Share | Comments | Download

“There is a word which bears a sword” by Emily Dickinson

August 14th, 2011

00:0000:00

Reading:  Dana Andreea Nigrim

There is a word which bears a sword" by Emily Dickinson

Share | Comments | Download

“I started early” by Emily Dickinson

August 14th, 2011

00:0000:00

Reading"  Dana Andreea Nigrim

"I started early" by Emily Dickinson

Share | Comments | Download

“Closed path. by Rabindranath Tagore

July 8th, 2011

00:0000:00

Reading:  Dana Andreea Nigrim

Tagore-"Closed path"

Share | Comments | Download

“Le lac” d’Alphonse de Lamartine

May 30th, 2011

00:0000:00

Lecture:   Dana Andreea Nigrim

"Le lac", éxtrait des Méditations poétiques

Share | Comments | Download

“Comme un verre de Venise” de Reiner Maria Rilke

May 17th, 2011

00:0000:00

Lecture:  Dana Andreea Nigrim

RAINER MARIA RILKE: Gedichte auf Französisch

Share | Comments | Download

“”Un cygne” de Rainer Maria Rilke

May 17th, 2011

00:0000:00

Lecture:   Dana Andreea Nigrim

Share | Comments | Download

“Sleep is supposed to be” by Emily Dickinson

May 17th, 2011

00:0000:00

Reading:   Dana Andreea Nigrim

Share | Comments | Download

“Ce soir mon coeur fait chanter” de Reiner Maria Rilke

May 16th, 2011

00:0000:00

Lecture:   Dana Andreea Nigrim "Ce soir mon coeur fait chanter" -Texte (Site -)Les grands classiques

Share | Comments | Download

“Combien a-t-on fait aux fleurs” de Reiner Maria Rilke

May 16th, 2011

00:0000:00

Lecture:  Dana Andreea Nigrim

"Combien a-t-on fait aux fleurs" -Texte

Share | Comments | Download

“He ate and drank the precious words” by Emily Dickinson

May 16th, 2011

00:0000:00

Reading:   Dana Andreea Nigrim

Share | Comments | Download

‘Der Panther” von Reiner Maria Rilke

May 14th, 2011

Gelesen und Video:        Dana Andreea Nigrim


 

6 Ways of looking at the poem -article


  Traduction française

Share | Comments

“Patience” by Rabindranath Tagore

May 9th, 2011

00:0000:00

Reading:   Dana Andreea Nigrim

 Music by Radu Palade


Videoclip on youtube:
Share | Comments | Download

- Older Posts »